Przeglądy budowlane Sulejówek Przegląd, miński Kontrole okresowe techniczno budowlane przeprowadzamy szybko i fachowo.05-070 Rzezczypospolitej 55 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Sulejówek. Przeglądy roczne Sulejówek, 5 letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Sulejówek, ekspertyzy Arkadiusz Górka urzad@umsulejowek.pl urzad@umsulejowek.pl miński 22 760-62-13

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona internetowa o przeglądach obiektów budowlanych jest propozycją dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek dopilnowania aby budynek miał pełen komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez rzetelnych inspektorów posiadających uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzewczych c.o.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Sulejówek
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Sulejówek
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Sulejówek
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Sulejówek
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Sulejówek

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad trzysta kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Sulejówek
kontrole techniczne budynków Sulejówek

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Sulejówek Portal Sulejówek Miasto Sulejówek Przeglądy techniczne Sulejówek Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku